Politika kvalitete i zaštite okoliša

Usluge i proizvodi Gašpar AG d.o.o moraju zadovoljavati zahtjeve, potrebe i očekivanja kupaca, kao i zahtjeve zaštite okoliša, čime postižemo sve veće zadovoljstvo kupaca i povećavamo udio naših roba na tržištu.

Sa tim ciljem uspostavljamo  sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša a sve u skladu sa  potrebama  i očekivanjima  kupaca. Sustav smo  uspostavili  na način da mi zaposlenici tvrtke, razumijemo koje zahtjeve naša tvrtka treba  ispuniti kako bi realizirala proizvode i usluge na zadovoljstvo kupca, a isto tako udovoljiti interesu vlasnika Društva ,  odnosno interesima šire društvene zajednice.

 

Primjenom načela sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001:2008 ,standardima i normativima IRIS-a , te sustavom  upravljanja  zaštite  okoliša prema zahtjevima norme ISO 14001, postižemo učinkovitost poslovanja , trajno poboljšanje svih procesa rada uz uvažavanje  principa korak po korak.

Stalno  razvijajući tehnologiju proizvodnje i osposobljavajući djelatnike za proizvodnju složenih  aluminijskih konstrukcija za vlakove utvrdili smo potrebu uvođenja normi i primjenu važećih standarda željezničkih transportnih sredstava .

Radi toga smo otpočeli uvoditi sistem upravljanja u skladu sa standardima IRIS

Kako bi smo u tome uspjeli, trajno postavljamo nove ciljeve za svaku organizacijsku cjelinu.

 

Ciljevi sustava Gašpar AG-a d.o.o su stalno povećanje profita Društva, stalni nadzor nad procesima i proizvodima u cilju zaštite okoliša, stalno povećanje zadovoljstva naših kupaca, razvoj Društva, povećanje ugleda Društva, povećanje zadovoljstva, motivacije i ponosa djelatnika te ekonomski razvoj cijele regije.

Ti ciljevi su osnova svih  planova Društva.

 

Uprava Gašpar AG-a d.o.o provodi nadzor učinkovitog djelovanja sustava kvalitete i sustava zaštite okoliša putem planiranih internih audita, koji služe upravi kao podloga za ocjenu sustava.

 

Bezrezervna podrška Uprave ka permanentnim poboljšanjima siguran je put ka očuvanju konkurentnosti

i uspješnosti tvrtke.

 

 

Brezje  06 06. 2011.